Komunální volby 2022 – speciál z Opavy

14. září 2022

Letos v Opavě kandiduje celkem 14 subjektů, stejně jako v roce 2018.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jaký je váš postoj k plánovanému vybudování nového krytého akvaparku v Opavě?
  2. Jak byste postupoval(a) v otázce rekonstrukce a nového využití historické budovy bývalého obchodního domu BREDA?
  3. Podporujete optimalizaci opavské městské hromadné dopravy?
  4. Jak byste řešil(a) problémy s nedostatkem parkovacích míst v některých částech města?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Český rozhlas Ostrava do odpovědí nezasahoval – jazykově, stylisticky, ani obsahově. Jde o názory a tvrzení kandidujících subjektů.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Opavě:

ANO 2011

Odpovídá lídr Tomáš Navrátil.

1. Jaký je váš postoj k plánovanému vybudování nového krytého akvaparku v Opavě?

Opava si nový akvapark bezesporu zaslouží. Není to jen názor můj, ale i velké části občanů města, což se potvrdilo v řadě anket. Stávající krytý bazén je v hrozném stavu, protože se řadu let neinvestovalo do jeho oprav. Nyní proběhla rekonstrukce vany bazénu, oprava skokanských můstků a elektroinstalace. Nicméně budova potřebuje nutnou rekonstrukci. Stále, však věřím tomu, že se nám nový akvapark s africkými motivy, které budou odkazovat na slavnou opavskou rodačku cestovatelku Joy Adamsonovou, podaří zrealizovat a v městských sadech vyroste architektonicky zajímavá budova, která bude sloužit nejen Opavanům, ale i lidem z širokého okolí. Připravujeme soutěž na zpracování projektu a nyní jsme ve fázi hledání vhodných dotačních titulů na budování pasivních staveb.

2. Jak byste postupoval v otázce rekonstrukce a nového využití historické budovy bývalého obchodního domu BREDA?

Breda je klenotem Opavy a jsem moc rád, že se mi podařilo přesvědčit ostatní zastupitele o tom, že se má tento historický a architektonický unikát koupit a být ve vlastnictví města. Jen pro připomenutí, Breda byla více jak deset let zavřená a chátrala před očima. Vytvořili jsme projektový tým, spolu se Spolkem na záchranu obchodního domu Breda jsme oslovili odborníky, architekty, podnikatele, ale i opavskou veřejnost s tím, že společně hledáme další využití této naší srdcovky. Zatím se konalo několik workshopů a z výsledků jsem nadšený. O to víc se těším na akce s veřejností, které se uskuteční v září. Kromě toho pokračují i záchranné stavební práce v Bredě, díky kterým se tuto krásnou budovu podaří zachránit a vrátit ji Opavě.

3. Podporujete optimalizaci opavské městské hromadné dopravy?

Opava je městem s velmi hustou a kvalitní městskou hromadnou dopravou. Máme moderní vozový park i odbavovací i informační systém hodný roku 2022, velká část města je pokryta autobusovými či trolejbusovými linkami, hustá je i síť zastávek. Vzhledem k tomu, že některé spoje nebyly využívané nebo jimi jezdilo minimum cestujících, přistoupili jsme před nedávnem k optimalizaci. Tu jsme nastavili tak, aby měla co nejmenší dopad na cestující. Jsem přesvědčený o tom, že se povedla a i díky ni i nadále můžeme poskytovat MHD ve standardu, jako málokteré jiné srovnatelně velké město. Navíc jsme snížili jízdné, studentům a starším lidem, abychom pomohli v této těžké době.

4. Jak byste řešil problémy s nedostatkem parkovacích míst v některých částech města?

Musíme si uvědomit jednu věc, a to skutečnost, že se sídliště stavěla v době, kdy ne každá rodina měla auto. Dnes je normální, že je aut v rodině více, jenže sídliště, kde žije podstatná většina obyvatel Opavy, nafouknout neumíme a podzemní parkování je velmi nákladné a hlavně náročné na sítě. Před nedávnem jsme otevřeli nový parkovací dům a velké pozemní parkoviště u nádraží Opava východ, který vyřešil problém s parkováním v této části města a také odlehčí parkování v centru. Testujeme zájem o stavbu parkovací věže na největším opavském sídlišti Kateřinky a parkovací domy chceme postupně postavit kromě Kateřinek i v Kylešovicích nebo na sídlišti Olomoucká. U Slezské nemocnice by pak měl ve spolupráci s krajem vyrůst další parkovací dům, a to pro zaměstnance, pacienty i návštěvy. A v neposlední řadě chceme postavit pro změnu podzemní parkování pod stávající Slezankou, kterou chceme nahradit bytovými domy a multifunkčním sálem.

Česká strana sociálně demokratická

Odpovídá lídr Petr Orieščík.

1. Jaký je váš postoj k plánovanému vybudování nového krytého akvaparku v Opavě?

Novy krytý bazén je v Opavě téma, které se intenzivně komunikuje již nejméně 8 let a je nutno podotknout, že z objektivních důvodů, jelikož Opava jako statutární město má nejen kapacitně, ale i svým stářím dosti nevyhovující krytý bazén. Byla zde snaha minulého vedení radnice o zahájení stavby nového bazénu, ovšem zastupitelstvem se nepodařila prosadit. V současnosti se pracuje na nové podobě bazénu a mně osobně se velmi zamlouvá a výstavbu podporuji všemi deseti, ovšem obávám se, že v tuto chvíli bude město Opava řešit především enormně drahé energie, které spotřebují většinu finančních prostředků na investice. Taktéž bude velmi důležité nalézt vhodný dotační titul, jenž by pokryl alespoň 150 mil. Kč z celkové investice, která se bude pohybovat zcela určitě kolem půl miliardy korun.

2. Jak byste postupoval v otázce rekonstrukce a nového využití historické budovy bývalého obchodního domu BREDA?

Obchodní dům Breda má za sebou nejdůležitější rok ve své „novodobé“ historii a já jsem velmi rád, že se město Opava stalo majitelem této budovy. Breda má své kouzlo a jednoznačně i neoddiskutovatelnou pozici v historii našeho města a s ohledem na tyto fakta se musí k budově přistupovat i z hlediska rekonstrukce. Z pozice vedoucího projektového týmu, který má na starost rekonstrukci OD Breda konstatuji, že město Opava dělá maximum proto, aby historická podoba byla zachována a nové využití obchodního domu akcentovalo bohatou historii a architekturu celé stavby. Co se týká nového využití OD BREDA je zcela zřejmé, že musíme jít cestou soběstačnosti, která by do budoucna nezatěžovala městský rozpočet z pohledu provozu. Velkou výzvou je nalezení partnerů, kteří se budou spolupodílet na rekonstrukci a následném provozu obchodního domu. V této agendě městu Opava významně pomáhá Spolek pro záchranu OD BREDA.

3. Podporujete optimalizaci opavské městské hromadné dopravy?

Pro sociální demokracii je městská hromadná doprava a její dostupnost důležitým nástrojem podpory našich občanů všech věkových kategorií. Slovo optimalizace z mého pohledu evokuje omezování městské hromadné dopravy a to musím jednoznačně odmítnout. Na městskou dopravu je nutné pohlížet jako na službu a tu si město musí zaplatit. Samozřejmě s enormními nárůsty cen energií roste i nákladovost pro město a je vždy politické rozhodnutí vedení města, jak chce podporovat hromadnou dopravu. Pro sociální demokracii je jedna z priorit zachování současného formátu dopravní obslužnosti bez navyšování jízdného.

4. Jak byste řešil problémy s nedostatkem parkovacích míst v některých částech města?

Věřím, že v letošních komunálních volbách, budou mít všechny politické strany ve svých programech řešení otázky parkování v Opavě a to zcela oprávněně, jelikož nedostatek parkovacích míst je všeobecný problém a to nejen Opavy. Opavě chybí vypracovat generel parkování, který chceme v následném volebním období prosadit. Generel by měl být zárukou návrhu nových parkovacích míst ve městě. Opavská sociální demokracie chce prosazovat i vytváření nových parkovacích míst se zelení, která by měla vytvářet nejen nová parkovací místa, ale také ruku v ruce s novou veřejnou zelení. Zcela určitě také podporujeme snahu Moravskoslezského kraje postavit nový parkovací dům v areálu Slezské nemocnice, kde je ta potřeba zřejmá.

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdružení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

Odpovídá lídryně Barbora Tocauerová.

1. Jaký je váš postoj k plánovanému vybudování nového krytého akvaparku v Opavě?

Pokud si to Opava může dovolit, proč ne. Jinak bychom ale měli nejdříve pořádně zrekonstruovat to, co už máme a co fungovalo x let - Městské lázně. Pokud má Opava peníze navíc, raději by se měla zaměřit na výstavbu nových bytů (ideálně v opuštěných budovách či továrnách v centru a okolí, nestavět nové čtvrtě na zelené ploše, šetřit půdu na zeleň, ale využít stávající budovy a prostory, které nejsou momentálně nijak využívané nebo jsou opuštěné či zchátralé. Dále by se mělo město raději zaměřit na vybudování nových nájemních a komunitních zahrádek a sadů.

2. Jak byste postupovala v otázce rekonstrukce a nového využití historické budovy bývalého obchodního domu BREDA?

Věnovat Bredu Muzeu africké kultury opavského cestovatele a sběratele Jiřího Blaty a samozřejmě Joy Adamsonové, dále coworkingové centrum, kulturní sál a prostory pro různé komunitní projekty včetně projekčního sálu pro menší akce. Dále obchůdky, kavárničky a obecní byty.

3. Podporujete optimalizaci opavské městské hromadné dopravy?

Myslím, že MHD v Opavě funguje dobře, ale nemůžu úplně dobře posoudit, MHD nejezdím. Ne že bych nechtěla, ale přímo v Opavě nepracuji a kde můžu, dojdu pěšky.

4. Jak byste řešila problémy s nedostatkem parkovacích míst v některých částech města?

Máme tady nový parkovací dům na velmi dobrém strategickém místě skoro v centru. Jen se lidé musí naučit parkovací dům využívat. Ovšem, pokud se ptáte na nedostatek parkování na sídlištích, tak jedině podzemní parkoviště. Nelze stavět nová a nová parkovací místa na úkor např. stávající zeleně na sídlištích. Je mi jasné, že jde o velmi finančně náročný projekt, je to spíš otázka do budoucna a s tím už při nové výstavbě počítat. Nebo omezit počet aut na domácnost a více využívat vlaky, autobusy, MHD (nepopulární řešení, je mi to jasné).

KDU-ČSL

Odpovídá lídr Michal Jedlička.

1. Jaký je váš postoj k plánovanému vybudování nového krytého akvaparku v Opavě?

Jsme v době, která mnoho nenahrává takovýmto velkým investicím ani jejich následnému nákladnému provozu. Pokud se nepodaří sehnat peníze na tento projekt díky dotacím a to ve většinové výši, neumím si představit financování tohoto projekt pouze z městských peněz, opravdu ne.

2. Jak byste postupoval v otázce rekonstrukce a nového využití historické budovy bývalého obchodního domu BREDA?

Co se týká následné rekonstrukce této opavské ikony, budu preferovat spolupráci s dalšími možnými partnery, například z řad soukromých investorů, zejména kvůli finanční náročnosti. V současné době o tento typ spolupráce ze strany soukromého sektoru zájem je a budeme jej dále prohlubovat. S jedním možným takovýmto investorem jsem již v kontaktu. Umím si představit, že bude tato budova využita jako kombinace veřejného prostoru se soukromým. Určitě část budovy musí zůstat k užívání Opavanům.

3. Podporujete optimalizaci opavské městské hromadné dopravy?

Město Opava, se od poslední velké optimalizace docela demograficky změnilo tak i z tohoto důvodu je třeba dát do souladu jak požadavky občanů k obslužnosti, tak na druhou stranu také možnosti dosahu, a to s přihlédnutím možností jak vozového parku, tak i cenám a dostupnosti energií. Kvalitní a dostupná MHD má v budoucnosti Opavy rozhodně své místo.

4. Jak byste řešil problémy s nedostatkem parkovacích míst v některých částech města?

Problémy s parkováním se do budoucna očekávají zejména na sídlištích, jak v Kateřinkách, kde již ale projektujeme novou parkovací plochu, a v příštím roce chceme realizovat její výstavbu, tak v Kylešovicích či na sídlišti na ulici Olomoucká, kde letos také vznikne několik zcela nových parkovacích míst. Jako neúčinnější řešení pro sídliště bych se inspiroval v okolních městech a zemích, kde se budují parkovací domy pro potřeby obyvatel sídlišť. A to jak nadzemní, podzemní či kombinace. Město takovéto vhodné lokality má.

Komunistická strana Čech a Moravy

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

NEZÁVISLÍ pro OPAVU

Odpovídá lídr Stanislav Pešát.

1. Jaký je váš postoj k plánovanému vybudování nového krytého akvaparku v Opavě?

Opava Akvapark potřebuje a zaslouží si ho. Výrazně to zlepší kvalitu života v Opavě.

2. Jak byste postupoval v otázce rekonstrukce a nového využití historické budovy bývalého obchodního domu BREDA?

Postupně opravovat. Pět pater bude sloužit komerčně a jedno bude pro město a jeho účel, sál, výstavy apod.

3. Podporujete optimalizaci opavské městské hromadné dopravy?

Optimalizaci podporuji, to je jasné. Ale ne v omezování. Naopak, tato služba pro nás Opaváky musí být maximální.

4. Jak byste řešil problémy s nedostatkem parkovacích míst v některých částech města?

To je dobrá otázka. Na tu, kdybych znal odpověď, tak bych byl génius. Všechny města na světě se potýkají s tímto problémem. Určitě budeme toto téma velice zodpovědně s odborníky probírat.

Občané městských částí Opavy

Odpovídá lídr Miroslav Kořistka.

1. Jaký je váš postoj k plánovanému vybudování nového krytého akvaparku v Opavě?

Nový akvapark si Opavané zaslouží. Naše hnutí podporuje výstavbu, a také jako součást stávající koalice podporovala vytvoření architektonické studie, která je z mého pohledu velmi zdařilá. Jestliže nám bude dána důvěra občanů v těchto volbách a získáme zastoupení v zastupitelstvu města, budeme podporovat výstavbu nového akvaparku.

2. Jak byste postupoval v otázce rekonstrukce a nového využití historické budovy bývalého obchodního domu BREDA?

Obchodní dům Breda je naše rodinné stříbro a mnoho Opavanů má k této budově citový vztah, proto i přístup k rekonstrukci musí být citlivý z hlediska historického, ale musí rovněž splňovat moderní trendy jak technické, tak uživatelské. Využití by mělo být komerční, kulturní a musí být zastoupeny i služby. V každém případě by měla být Breda multifukčním centrem města, aby si každý našel to své.

3. Podporujete optimalizaci opavské městské hromadné dopravy?

Optimalizace městské dopravy již započala v tomto volebním období. A musí pokračovat i v dalším volebním období. Na jedné straně musíme zajistit dopravní obslužnost v samotném městě i městských částech, a na straně druhé musíme zajistit financování dopravního podniku v únosné míře s ohledem na rozpočet města. V současné době drahých energií nás městská doprava zatěžuje opravdu značně. Ale naší povinností je najít rozumný kompromis mezi cenou jízdného pro veřejnost a zajištěním plnohodnotné obslužnosti. A samozřejmostí je zajištění sníženého tarifu pro školáky, studenty a seniory.

4. Jak byste řešil problémy s nedostatkem parkovacích míst v některých částech města?

Parkování na území města, ale také v městských částech, je značný problém. Doby, kdy rodina vlastnila jedno auto, jsou pryč. Dnes má každá rodina dvě, tři auta, a to je příčinou přeplněných parkovišť. Pokud nechceme zabírat stále více městské zeleně, tak jediným východiskem jsou výstavby dvou-třípodlažních parkovacích domů. Opava současně disponuje dvěma – v centru pod Dolním náměstím a nedávno otevřeným parkovacím domem u Východního nádraží. Třetí dům se chystáme vybudovat u Slezské nemocnice. Je to jedna z cest, jak snížit počty aut na parkovištích, i proto je v plánu dlouhodobý pronájem stání např. pro rezidenty z blízkého okolí, kteří by tak nemuseli parkovat na sídlištích nebo podél komunikací.

Piráti & Opavané

Odpovídá lídryně Hana Brňáková.

1. Jaký je váš postoj k plánovanému vybudování nového krytého akvaparku v Opavě?

Je nesporné, že většina Opavanů by si akvapark v Opavě přála. Shoda bude i v tom, že Opavě by nový akvapark slušel a v návaznosti na naše koupaliště by to byla jedinečná zóna pro celoroční aktivní trávení volného času a relaxace. Bude důležité, aby po volbách nová politická reprezentace společně zasedla k jednacímu stolu a rozumně a realisticky se víc než pouhou shodou jednadvaceti zastupitelských hlasů dohodla na zásadních investičních prioritách. Bude to akvapark, zimní stadion, Slezanka, rekonstrukce Bredy nebo obecní bydlení? V tom musí být zastupitelstvo vysoce konsenzuální, jinak se nepohneme nejen ve vybudování akvaparku, ale i v jiných strategických rozhodnutích. Opava tak bude stále stagnovat a pokulhávat i za menšími městy nejen v rámci našeho kraje. Na rovinu si řekněme, že je potřeba zásadní investice řešit promyšleně, v širších souvislostech a v návaznosti na dostupné vícezdrojové financování. Už jsme v této oblasti nadutým politikařením ztratili spoustu času i financí.

2. Jak byste postupovala v otázce rekonstrukce a nového využití historické budovy bývalého obchodního domu BREDA?

Za Piráty & Opavany máme shodu v tom, že zde musí být aktivity, které na sebe navazují, doplňují již existující nové obchodní centrum a zároveň garantují stálou návštěvnost občanů. BREDA jako dům služeb! Tomu by nejlépe odpovídal přesun vybraných agend Magistrátu z Krnovské, včetně vzniku jednacího sálu zastupitelstva využívaného i pro jiná veřejná jednání. Pod kopulí by mohl stát nejen vánoční strom, ale třeba i snoubenci. Další služby typu notáři, advokáti, svatební salon, půjčovna šatů, čistírna a opravna oděvů a bot, dále prostor pro dětské koutky nebo dětské skupiny, volnočasové aktivity pro všechny generace. Kavárny a výstavní galerie by tvořily kulturně společenskou komerční složku. Výhody se nabízí pro všechny: pro občany, úřad i novou Bredu – synergický efekt, oživlé centrum, sjednocený účel využití objektu pro zadání projektové dokumentace a zacílení na dotační tituly.

Co s Krnovskou? Jednání s Armádou ČR o možném poskytnutí areálu, nebo možnost přestavby na obecní bydlení.

3. Podporujete optimalizaci městské hromadné dopravy?

Rozumnou optimalizaci podporujeme. Městská hromadná doprava má v Opavě tradici, je ekologická a s ohledem na snahu o vytvoření bezpečného a zdravého městského prostoru musí mít zásadní roli. Proto chceme, aby proces optimalizace MHD probíhal promyšleně a v souvislostech. Řešením nemůže být jen nárůst ceny jízdného a omezení linek. Městská hromadná doprava musí umět reagovat na aktuální potřeby obyvatel. Jenom tak nebude počet cestujících v MHD klesat ve prospěch nárůstu individuální automobilové dopravy a s tím k dalšímu prohlubování souvisejícího problému s parkováním. MHD je veřejnou službou, takže pokud bude shoda na zajištění trvale udržitelného dopravního systému včetně mikromobility, pak bude zapotřebí mimo jiné zrevidovat trasování MHD, přičemž se nebráníme tomu, aby část páteřních tras byla občanům poskytována zdarma. K tomu však je zapotřebí vyhodnotit data z praxe. Proto podporujeme aktualizaci Plánu udržitelné městské mobility (PUMM), případně vznik generelu dopravy.

4. Jak byste řešila problémy s nedostatkem parkovacích míst v některých částech města?

Parkování v Opavě je dlouhodobě podceňovaná oblast, kterou v dnešním rozměru nelze zcela vyřešit za čtyři roky. K problematice parkování musíme stejně jako v jiných oblastech přistupovat komplexně, s rozumem a v souvislostech. Je potřeba docílit maximálního využívání stávajících kapacit v parkovacích domech, opravit a modernizovat parkovací systémy u stávajících nekrytých parkovišť, upravit systém parkování v zónách, rozšířit parkovací zóny, nebo podpořit zavedení sdíleného parkování. V kritických místech a úzkých komunikacích stojí za zvážení rozšíření jednosměrného provozu. Každopádně je to zadání pro odborníky v dopravě s tím, že bude užitečné vyjít i z příkladů dobrých praxí měst u nás i v zahraničí. Nezbytná je rovněž spolupráce s  krajem. V tomto směru má Opava našlápnuto v rámci své účasti v projektu RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb, kdy v rámci vyhlášené 5. výzvy programu INTERREG EUROPE získala finance na zpracování generelu parkování.

Společně pro Opavu (ODS, TOP 09)

Odpovídá lídr Marek Veselý.

1. Jaký je váš postoj k plánovanému vybudování nového krytého akvaparku v Opavě?

Opava si zaslouží a potřebuje důstojný stánek pro vodní vyžítí. Dlouho připravované plány velkých aquaparků jsou ovšem v dnešní době zcela mimo realitu. Vzhledem k možné výši investice, energetické náročnosti provozu a lepší dostupnosti podobných zařízení v okolí je na místě ponechat stávající bazén čistě pro plavecké sporty a zvažovat pouze výstavbu rekreačního komplexu s atrakcemi pro děti a wellness zázemím v rozumném objemu a v lokalitě dostupné dopravně. Logicky se nabízí propojení s městským koupalištěm, nejen provozně, ale i technologicky.

2. Jak byste postupoval v otázce rekonstrukce a nového využití historické budovy bývalého obchodního domu BREDA?

Postupoval bych s ohledem na veřejné finance. Obchodní dům vybudovali před II. Světovou válkou soukromí vlastníci a tak to mělo zůstat. Pouze komerční využití může do budoucna ufinancovat nejen nákladnou rekonstrukci ale hlavně provoz. Nerozvážný vstup samosprávy do tržního prostředí je špatně. Rozhazovat peníze daňových poplatníku a dopředu nemít žádnou představu o následném využití je hazard. Ale ještě pořád je čas najít správné partnery a vložit tyto starosti na jejich bedra. V opačném případě hrozí, že se z této nádherné stavby stane černá díra v městském rozpočtu.

3. Podporujete optimalizaci opavské městské hromadné dopravy?

Kdo by nechtěl mít optimalizovanou MHD? Správně hospodařící samospráva musí optimalizovat neustále všechny náklady. Hromadná doprava prošla nelehkým obdobím Covidových restrikcí a cestující se vrací pomalu. Nicméně enormně rostoucí energetické náklady budou do budoucna vyžadovat neustálé hledání cesty jak je vyvážit a udržet komfort pro cestující v podobě četnosti spojů, linek i vozového parku. Možnosti elektronických jízdenek umožňují vyhodnocovat vytížení a potřebnost jednotlivých spojů prakticky v čase. Snad i díky těmto datům se podaří udržet službu města veřejnosti v co nejoptimálnější podobě.

4. Jak byste řešil problémy s nedostatkem parkovacích míst v některých částech města?

Potřeba parkování narůstá každý rok a do budoucna ji ještě zkomplikuje instalace nabíjecích stanic či obdobných požadavků. Je nutné na to myslet při každé opravě komunikace a veřejných ploch. Někdy stačí jen šikovně umístit pár nových stání mezi zeleň, každé místo se počítá. Ale na sídlištích už dávno vyvstala potřeba parkovacích domů. Máme plány na několik takových objektů do Kateřinek, Kylešovic, ale i na Haškovu či k nemocnici. Mělo by jít o jednoduché modulové konstrukce, bez nároků na energie a provoz. V centu bude třeba zvážit podzemní parkoviště.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Odpovídá lídr Martin Šatný.

1. Jaký je váš postoj k plánovanému vybudování nového krytého akvaparku v Opavě?

Opava a občané města si kvalitní akvapark zaslouží, to je neoddiskutovatelné. Cíleně píši kvalitní. To znamená akvapark ve kterém občané budou moci aktivně i relaxačně odpočívat, zároveň ale také ve kterém bude možno sportovat a vychovávat nové mladé sportovce – plavce, vodní pólisty, synchronizované plavání , potápěče. Bohužel se obávám, spíš jsem si jist tím, že tyto parametry nově navržený a prosazovaný akvapark nesplňuje. Tedy ne podle studie, která nám zastupitelům byla předložena.  Absence 50 m bazénu vylučuje jakékoliv pořádání soutěží a závodů v plavání a hloubka bazénů 1,2 až 1,5m vylučuje vše ostatní. Je na zvážení a zjištění možností získání dotací na akvapark v okamžiku kdyby tam byl 50 m závodní bazén. To by byl můj cíl kterým bych se chtěl ubírat. Je sice pěkné mít velkolepé obrovské prostory akvaparku, ne však na úkor atrakcí a služeb.

2. Jak byste postupoval v otázce rekonstrukce a nového využití historické budovy bývalého obchodního domu BREDA?

Prvotním cílem by mělo být zabránění další devastace této dominanty města. To znamená oprava střechy a kopule, výměna oken. Dále je nezbytně nutné zajistit, využití Bredy a to zejména s ohledem na provozní náklady tak, aby město nemuselo ze svého rozpočtu provoz dotovat a aby se z Bredy nestala druhá Slezanka se kterou si nikdo neví rady. Rozhodně bych do tohoto projektu zapojil pokud možno co nejvíce soukromý sektor a to i mimostátní (google, Apple, Microsoft …) Následně je bezprostředně nutné zajistit financování oprav, což bude největší problém.

3. Podporujete optimalizaci opavské městské hromadné dopravy?

Otázkou je, co so pod pojmem optimalizace představujete.

Rozhodně bych nerušil spoje, ani nezvyšoval ceny jízdného. Město by mělo motivovat občany, aby využívali městskou hromadnou dopravu. A to i za cenu dotování provozu. Odpadnou tím dopravní problémy v centru města, problémy s parkováním, nebudou se tak ničit komunikace, sníží se emise ve městě. Úsporu bych hledal ve snížení nákladů na provoz málo vytížených tras a časů

4. Jak byste řešil problémy s nedostatkem parkovacích míst v některých částech města?

Ve centru města je parkovacích míst dostatek.( máme dva parkovací domy) .Problém vidím na sídlištích a u městské nemocnice a nemocničních zařízení(poliklinika , rehabilitace …)  Na sídlištích bych to řešil terasovým parkováním, popřípadě parkovací věží s předplaceným parkováním. Město v historii úplně ustoupilo od provozování a pronajímání garáží, což byla velká chyba. Otázkou je, jaký by byl o tuto službu zájem od občanů města.

Trikolora

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

VOLNÝ blok

Odpovídá lídryně Gabriela Onderková.

1. Jaký je váš postoj k plánovanému vybudování nového krytého akvaparku v Opavě?

Vzhledem k tomu, že se téma akvaparku v Opavě objevuje s železnou pravidelností minimálně od roku 2016, domníváme se, že jeho opětovné nastolení je jen populistickým předvolebním gestem současného vedení města. Na dojezd 30 km od Opavy jsou 3 kvalitní akvaparky: Kravaře, Bruntál a polská Ratiboř. Opava disponuje historicky i architektonicky jedinečným objektem městského koupaliště, u kterého se zasadíme o snížení vstupného, aby bylo dostupné pro všechny. V současné době dochází k částečné rekonstrukci vany krytého bazénu a v budoucnu jsme pro zvelebení prostor stávajících Městských lázní tak, aby byly příjemným místem pro relaxaci. Do čeho je však potřeba investovat nyní jsou startovací městské byty pro mladé rodiny a pro sociálně znevýhodněné občany. Pokud se dostaneme do vedení města, toto bude naší prioritou.

2. Jak byste postupovala v otázce rekonstrukce a nového využití historické budovy bývalého obchodního domu BREDA?

Máme promyšlený plán pro využití Bredy. Tato otázka je ale v současné době předčasná. Jsme pro zakonzervování stávajícího stavu tak, aby nedocházelo k další destrukci objektu. Je však třeba řešit, jak postupovat v případě kulminující energetické krize a prohlubující se chudoby obyvatel v důsledku rychle rostoucí inflace. Město musí mít krizový plán, jak konkrétně materiálně pomoci rodinám, které nebudou mít na zajištění svých základních životních potřeb. Zasadíme se o to, aby se město Opava ve spolupráci s organizacemi působícími na jeho území charitativně postaralo o své občany. Např. přísunem základních potravin či zajištěním vyhřívaných objektů, kde najdou útočiště, pokud si nebudou moci dovolit vytápět vzhledem k ceně energií bydlení. Přední ekonomové, Lukáš Kovanda, Markéta Šichtařová a jiní dlouhodobě varují před nastupující ekonomickou krizí, která má tvrdě udeřit už tento podzim. Vedení města Opavy jsme na tento problém upozorňovali již na červnovém zasedání zastupitelstva.

3. Podporujete optimalizaci opavské městské hromadné dopravy?

V roce 2020 byla firmou PRO CEDOP s.r.o. vypracována studie optimalizace MHD na základě zadání města. Z této studie vyplynula optimalizace MHD formou zrušení některých linek, a naopak posílení nejvytíženějších spojů. Ukázalo se slabé místo v řešení opavské MHD, a to dvojnásobné náklady na pořízení i provoz trolejbusů oproti autobusům. Rok 2022 před nás ovšem klade zcela nové výzvy, se kterými jsme ještě na začátku roku nepočítali. Vysoké ceny energií a pohonných hmot s sebou logicky přináší rapidní prodražení nákladů na provoz i MHD. Otázkou zůstává, kdo bude tyto zvýšené náklady nést na svých bedrech. Nabízejí se dvě možnosti. Buď město zvýší dotace na provoz MDPO nebo se zvýší cena jízdného, což by mělo drtivý dopad na peněženky občanů. V době, kdy by město mělo všechny své síly napřít na podporu a pomoc občanům před kulminující ekonomickou krizí, není tato varianta optimální. Řešení optimalizace MHD v době ekonomické krize by mělo být v kompetencích krizového štábu odborníků.

4. Jak byste řešila problémy s nedostatkem parkovacích míst v některých částech města?

Otázka nedostatku parkovacích míst v Opavě především na sídlištích není žádnou novinkou. Tento problém je třeba řešit komplexní odbornou studií a na jejím základě nalézt vhodné řešení. Samozřejmě je třeba brát na zřetel názor občanů bydlících v těchto oblastech, jejichž návrhy budou pro studii velmi podstatné.

Nabízí se několik možností: např. rozšíření pozemního parkování nebo budování parkovacích nadzemních či podzemních domů ve vhodných lokalitách. Vše však vyžaduje odbornou studii a také je třeba počítat s pořizovacími náklady, které v současné době neúměrně rostou. Poté, co dojde ke stabilizaci ekonomické situace u nás i ve světě, bude tato otázka jednou z našich priorit. Protože komfortní život občanů v Opavě je to, na čem nám, jako budoucím zastupitelům, skutečně záleží.

Zelená pro Opavu

Odpovídá lídr Dalibor Hudec.

1. Jaký je váš postoj k plánovanému vybudování nového krytého akvaparku v Opavě?

Problematika krytého bazénu a akvaparku se řeší v Opavě dlouhodobě  již několik volebních období.  Starý bazén je nevyhovující  a samozřejmě logicky se jeví jako vhodná jeho kompletní rekonstrukce. Ta je ovšem problematická zejména s ohledem na jeho velmi špatný technický stav, nedostatek parkování v okolí bazénu či jeho umístění v zástavbě s nemožností dalšího rozšiřování při modernizaci. Proto se i my přikláníme k výstavbě nového bazénu, i když si uvědomujeme rostoucí inflaci, trvalé zdražování a problémy s nedostatkem financí. Právě proto jsme pro variantu nového krytého bazénu s wellness a atrakcemi pro děti v rozumné velikosti za rozumné peníze a především energeticky udržitelný, například s využitím solárních a fotovoltaických panelů či jiných moderních technologií. Tak, aby bazén vyhovoval svým uživatelům a zároveň výrazně nezadlužil město.

2. Jak byste postupoval v otázce rekonstrukce a nového využití historické budovy bývalého obchodního domu Breda?

Obchodní dům Breda považuji za historickou perlu Opavy. I proto jsme v současné koalici podpořili jeho koupi, přestože si uvědomujeme velkou a dlouhodobou finanční zátěž pro naše město. A i když špatný technický stav město nezavinilo, myslím si, že pokud hrozí další reálné poškozování této památky, má právě město „povinnost“ se o její záchranu postarat. Co se využití týče, jedná se o poměrně velké prostory a nejvhodnější se jeví nabídnout je více subjektům. Ať už se jedná o školy, veřejné instituce či podnikatele, kteří zde mohou umístit sídla svých firem, v přízemí by pak mohla být třeba kavárna či drobné obchody. Umístěno by zde mohlo být také muzeum afrického umění, které dlouhodobě nemá prostory a cenné artefakty tak nemohou být vystaveny, či sál, který lze využít pro konání zastupitelstev a společenských akcí. V současné době navíc probíhá anketa o způsobu využití mezi Opavany a z té jistě také vzejde mnoho zajímavých nápadů či podnětů, se kterými budeme aktivně pracovat.

3. Podporujete optimalizaci opavské městské hromadné dopravy?

Opava má nadstandardní městkou dopravu s poměrně dlouhou historií. Bylo by chybou ji rušit. V současné době zdražování pohonných hmot, extrémní automobilové dopravy či špatné smogové situace a znečištění je právě podpora veřejné dopravy prioritní. Je ovšem nutno dbát na optimální systém a jeho neustálé vylepšování. Jednotlivé linky musí být správně vytíženy, čekací doby optimální a celkově musí být tato doprava finančně udržitelná. Jízdné by mělo zvýhodňovat některé skupiny obyvatel, jako například děti či seniory. Již v tomto volebním období jsme prosadili platbu jízdného platební kartou či SMS. Dále by se měly zrušit platby za přestupy. Je třeba myslet i na řidiče a valorizaci platů a jejich benefity tak, aby mohl dopravní podnik konkurovat na trhu práce. Kombinací fungující MHD, námi realizovaného systému sdílených kol i motivací občanů k většímu pohybu při kratších vzdálenostech se jistě podaří zklidnit dopravu a částečně vyřešit parkování v centru města či znečištění ovzduší.

4. Jak byste řešil problémy s nedostatkem parkovacích míst v některých částech města?

Situace je dost obtížně řešitelná, neboť je jistě hlavním důvodem vlastnictví dvou a více automobilů v jedné rodině. Když tedy pominu komplexní a dlouhodobá řešení typu motivace obyvatel k využívání veřejné hromadné dopravy či zavedení sdílených aut, nezbývá, než řešit téměř neřešitelné. Jednou z možných variant je stavba menších parkovacích domů na některých sídlištích (Kateřinky, Kylešovice). Jedná se však o poměrně velké a nákladné stavby, a pokud by se k této možnosti přistoupilo, je nutný souhlas obyvatel v těchto lokalitách, případně jejich spoluúčast či spoluúčast jiných soukromých subjektů. Další variantou je pak smysluplné rozšiřování parkovacích míst, vždy však s ohledem na zachování zelených ploch a s použitím polopropustných povrchů místo asfaltu či betonu. Ve stávajících parkovacích domech je pak nutno nastavit ceny za parkování tak, aby byly maximálně využívány a přímo v centru města pak zbyl dostatek parkovacích míst pro Opavany, kteří zde žijí (rezidentní parkování).

Změna pro Opavu

Odpovídá lídr Ondřej Veselý.

1. Jaký je váš postoj k plánovanému vybudování nového krytého akvaparku v Opavě?

Záměr vybudování nového krytého akvaparku Změna pro Opavu plně podporuje a je to jeden z našich stěžejních bodů volebního programu. Je ostudné, že ve 21.století město velikosti a významu jako je Opava, má pouze 50 let starý plavecký bazén a rodiny s dětmi se musí jezdit koupat do Bruntálu, Kravař nebo Ratiboře.

2. Jak byste postupoval v otázce rekonstrukce a nového využití historické budovy bývalého obchodního domu BREDA?

Klíčové je sehnat na rekonstrukci Bredy dotační programy a nalézt smysluplné využití tohoto krásného objektu. Město ale na příkladu Slezanky ukázalo, že tyto věci řešit neumí a bylo by efektivnější Bredu nabídnout solidnímu investorovi a tomu být nápomocno.

3. Podporujete optimalizaci opavské městské hromadné dopravy?

Opavskou městskou hromadnou dopravu je nutné optimalizovat. V posledních letech došlo k výraznému poklesu přepravovaných osob, některé linky se překrývají  a některé linky jsou vytížené minimálně. Klíčové je ale MHD zatraktivnit a naučit lidi hromadnou dopravu více využívat.

4. Jak byste řešil problémy s nedostatkem parkovacích míst v některých částech města?

Nedostatek parkovacích míst chceme řešit vybudováním nových parkovacích domů, např. u nemocnice a na sídlištích, a zavedením rezidentního parkování ve zbývajících částech města. Po zprovoznění obchvatu města chceme připravit zklidnění dopravy na ulici Praskově a Těšínské.

Spustit audio