Osm kusů brokátu. Třetí a čtvrtý brokát

10. srpen 2014
Ostravský cvičitel čchi-kungu Grigor Levi Minasjan

Osm kusů brokátu. Nezamíříme však do prodejny textilu, jak by se mohlo zdát, ale do tělocvičny. Je tady totiž naše pravidelné rozhlasové cvičení.

Po celý měsíc srpen se v této naší rubrice setkáváme se starobylým čínským systémem cvičení nazvaným Osm kusů brokátu. Čínský název systému cvičení pak zní Pan tuan t’in.

Využívá staletých zkušeností s akupunkturními drahami a postupně a pečlivě tělo čistí od nahromaděných napětí. Je ovšem potřeba cvičit opravdu poctivě a pravidelně.

Sestava osmi nenáročných pohybů procvičuje všechny svaly i klouby a masíruje vnitřnosti. Obnovuje také volný tok energie v našem těle a působí na psychickou pohodu člověka.

Čtěte také

 

Třetí kus brokátu – opakujeme třikrát na každou stranu.

Začínáme ve výchozím postoji (1). Pravou ruku tlačíme dolů, dlaně směřují k zemi (2). S nádechem zvedáme levou ruku (3). V nádechu vydržíme s napnutou levou rukou, dlaň směřuje do stropu (4). S výdechem spouštíme ruku do výchozí polohy (5). Stejným způsobem provedeme cvik s pravou rukou (6). Pravá ruka nahoře (7). Spouštíme pravou ruku (8). Základní postoj – z něj vychází i následující cvik (9).

Třetí kus brokátu

 

Čtvrtý kus brokátu – opakujeme třikrát na každou stranu.

Začínáme v základním postoji (1). Volně rozpažíme, hlava se otáčí na levou stranu (2). S výdechem zpět do základního postoje (3). S nádechem totéž na druhou stranu (4). Opět výchozí postoj (5).

Čtvrtý kus brokátu
  • Životní styl
  • zdraví
  • cvičení
  • brokát
  • čchi-kung