Tramvají z Vítkovic na Pískové doly. Zaniklou trať už dnes připomínají jen detaily

20. únor 2021

Drobná dráha Vítkovice – Pískové doly, tak byla kdysi nazývána tramvajová dráha z ostravských železáren do Zábřehu. Stále ještě žije dost pamětníků, kteří na lokálku vzpomínají.

Vítkovické železárny v Ostravě kdysi spojovala s oblastí Pískových dolů v ostravském Zábřehu tramvajová dráha. Odbočovala z dnešní Ruské ulice do ulice Dolní a konečnou měla v místě autobusové stanice Pískové doly v ulici U Hrůbků.

„To, u čeho stojíme, je v podstatě telefonní skříň po někdejší tramvajové dráze. Myslím, že tam býval drážní telefon, kterým se komunikovalo s nějakou jinou stanicí, aby se na této jednokolejné trati nesrazily tramvaje,“ říká Petr Lexa Přendík, ostravský kronikář a historik.

Pozůstatky dávné tramvajové dráhy v Ostravě na Pískových dolech

Trať vznikla v roce 1913 a vozila dělníky a taky náklady. Část trati totiž sloužila především pro průmyslovou přepravu písku do místních sléváren. Lokálka zanikla v 60. letech minulého století. V místě pozůstatků ji teď bude připomínat nový památník.

Kromě telefonní skříně a opěrné zdi jsou viditelné pozůstatky ještě v ulici Říční, kde je starý betonový most a opěrné zdi. „To byla část trati, která sloužila pouze pro průmyslovou vlečku. U řeky Odry byly pískové doly, odkud se vozil písek do vítkovických železáren,“ dodává historik.

Spustit audio

Související