V kostele Novém Jičíně objevil restaurátor skryté vyobrazení Panny Marie Pomocné

5. duben 2018

Překvapením skončila oprava jednoho z oltářů v největším kostele v Novém Jičíně. Restaurátor při prohlídce obrazu Panny Marie Karmelské zjistil, že za vrchní malbou je ještě jedna. Na ní je podobný motiv světice s dítětem, ale s některými odlišnými prvky. Po domluvě s památkáři tak mohou návštěvníci obdivovat původní barokní obraz Panny Marie Pomocné.

„Nacházíme se ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a v tomto kostele je zajímavá Justýnská kaple. Je tady oltář Panny Marie původně Karmelské,“ vysvětluje novojičínský farář děkan Alois Peroutka.

„Tady byly tedy karmelitáni a jejich počin byl, že v Justýnské kapli podle současných poznatků byla Panna Maria Pomocná vyobrazená na tomto obraze. Pomocná podle poutního místa u Zlatých Hor Maria Hilf, Panny Marie Pomocné. A víceméně asi z důvodu, že chtěli mít oltář, kde se modlili k Panně Marii Karmelské, chtěli mít tedy Pannu Marii Karmelskou. Takže obraz byl panem malířem Bergerem, místním malířem přemalován,“ dodává farář.

Na opravě obrazu pracoval restaurátor Jan Bittner. My jsme teď v jeho dílně, kde pracují jeho kolegové na dalších dílech.

„Na základně zkoušek rozpustnosti a toho, jak malba samotná drží, jsme mohli jednotlivé části snímat. Protože pod tím je malba barokní, která je založena na klihových barvách, bylo možné olejovou přemalbu z 19., 20. století sejmout. Šlo o to, že se nám podařilo hlavně vyrovnat ztvrdlé přemalované plátno a postupně zcelit četné propálení od svící a další úpravy,“ vysvětluje restaurátor.

Přemalovaný obraz Panny Marie Karmelské od novojičínského malíře Antona Bergera

Jak je to obvyklé, že najdete pod vrstvami nějakou původní malbu, původní motiv? „Většinou jsou to přemalby třeba po formě, kdy byla malba poškozená a byla nově doplněná barvami. Ale celkově změna významu díla je velmi výjimečná. Pro kostel v Novém Jičíně bylo příznačné, že tam působila malířská rodina Bergerů, kteří se tam podíleli na opravách obrazů v celém kostele. Ať už před lety zpátky jsou to přemalby na obrazech v hlavní lodi, na bočních oltářích. Kde byly domalované andělům roušky, byli oděni, nebo naopak srdce svatého Františka Xaverského,“ Dodává restaurátor Jan Bittner.

Restaurátor také objevil pod vrstvou bílé barvy původní zbarvení Kristova těla na velkém kříži v sakristii kostela. Většinu náročných oprav platí farnost z příspěvku města.

autor: Michal Polášek
Spustit audio