Vedení Frýdku-Místku má výhrady k plánované modernizaci železnice

10. květen 2016
Zprávy , Zprávy

Frýdeckomístecký magistrát nesouhlasí s modernizací trati přes město tak, jak je naplánována. Na jednu stranu sice slibuje třeba tišší a ekologičtější provoz. Na trati ale současně přibude ještě jedna kolej. Vlaky tam tak budou jezdit rychleji i častěji a tím se podle radních ještě zvětší bariéra při přecházení z jedné části města do druhé.

„Frýdek je tam nahoře, za tou vodou. A Místek je tam, na druhé straně,“ ukazuje na hranici mezi kdysi samostatnými městy paní Helena. Je poblíž rušné estakády. „Je tady hrozný provoz,“ dodává.

A snadno se tu trať nepřechází ani mladé mamince Simoně: „Musí se to objíždět, jsou tady koleje. A s tím kočárkem...“

Už za pár let by město tratí mohlo být tratí rozděleno ještě silněji než nyní, domnívá se náměstek primátora Karel Deutscher (ČSSD), a to kvůli plánu na zdvojkolejnění trati.

„Už dnes je ta trať nějakou bariérou a v případě, že bude zdvojkolejněna, bude elektrifikována, vlaky budou jezdit větší rychlostí. Potom pro ty pěší překonat dvojkolej je mnohem složitější a ta kolej zároveň vede přes velice rušná místa ve městě, která vlastně potřebujeme přecházet,“ říká náměstek.

Podle Karla Deutschera by problémy pomohly zmírnit další světelně řízené přechody přes trať. „Prodlevy budou třeba čtvrt hodiny, deset minut mezi jednotlivými odjezdy vlaků a to si myslím, že je dostatečný časový úsek, aby chodec mohl pohodlně přejít. Ale musí být bezpečně informován, že má volný průchod,“ dodává.

Město navíc požaduje, aby se část trati schovala do tubusu. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která právě dokončuje na modernizaci železnice studii, o požadavcích města zatím nerozhodla.

„Co je rozhodně na nás, jsou protihluková opatření. A teď je otázkou, jestli vyhoví tradiční protihlukové stěny, a pokud ne, tak jestli by bylo nutné to řešit nějakým tubusem, aby se zakryla celá trať. To je k diskuzi,“ upřesňuje Petr Pšenička z SŽDC.

autor: iha
Spustit audio