Češi a Poláci řeší společně problém znečištěných důlních vod

27. srpen 2019 15:48

Čeští a polští vědci zkoumají znečištění důlních vod. Zabývají se hlavně tím, jak mohou ovlivnit kvalitu vod v řekách, kam se vypouštějí.

Začali už s odběrem vzorků z Odry, Ostravice a Olše. Měří, jak jsou kontaminovány nejen rizikovými kovy, ale i radioaktivními látkami, říká vedoucí projektu Václav Dombek z Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava.

„Jako jsou izotopy radia, radonu a následně potom produkty jejich rozpadu, olovo, izotopy polonia a podobně. Tyto látky samozřejmě mohou ovlivňovat poměrně výrazně kvalitu povrchových vod, které mohou být využívány v řadě případů i jako zdroje pitné vody,“ dodává Dombek.

Výsledky monitoringu a analýz vědci předají zodpovědným orgánům, které mohou doporučit i úpravu legislativy. Projekt, který podporuje Evropská unie, potrvá do dubna 2021.

autor: mrk
Spustit audio

Související