Chléb a hry

10. duben 2004
, Ranní poznámka

Dnes si zase, milý čtenáři, otevřu slovník, ale trochu jiný, než do kterého jsem nahlížel v posledních sobotách. Je to obyčejný slovník spisovného jazyka českého, dílo, které nám uchovává slovní zásobu naší mateřštiny. Otevřel jsem si jej zcela záměrně na hesle ARÉNA.

Pod číslem jedna, tedy jako hlavní význame, můžeme číst, že jde o místo v římském cirku posypané pískem a určené k zápasu, obecně také zápasiště vůbec. V pořadí druhý význam je spojen s cirkusem a je to ono kruhové místo, na kterém se koná představení. Arény dnes kolem nás rostou jako houby po dešti. Pomineme-li tu, která má v Ostravě své místo již delší dobu, tedy komorní divadelní scénu v centru města a do těchto nových souvislostí nespadá, pak nám v jedné městské čtvrti dorostla ČEZ aréna, v Praze byla s velkou pompou otevřena Sazka aréna a již nějaký čas můžeme také v hlavní městě navštěvovat T-mobile arénu. Co nám aktuální volba tohoto starého názvu říká? Především v tom já osobně čtu snahy majitelů upoutat pozornost na onu druhou stranu výroku slavné římského satirika Juvenalia chléb a hry. Především hry je potřeba dát lidu, aby nedbal nedostatku chleba. I tento chléb je ovšem potřeba číst v přeneseném významu, třeba také jako starost o věci veřejné. Především onu herní stránku jednoznačně podporuje stylizace reklamních spotů a billboardů, které mluví, v případě Sazka arény o novém chrámu zasvěceném hrám, zápas gladiátorů proměňujících se v hokejisty je jen úlitbou blížícímu se datu světového šampionátu. My, samozřejmě, poučeni historií, víme jak římská říše skončila, s barbary jako gladiátory si nejprve zahrávala v arénách, ti však jejich rozpadající se, přežitý a dekadentní společenský systém, i s jeho kulturou, roznesli na kopytech svých neosedlaných koní. Ano, historické paralely velmi často kulhají, to ovšem neznamená, že bychom jim nemuseli věnovat pozornost. Naši aktuální barbaři, a chápu toto slovo v původním, nehanlivém slova smyslu, tedy cizinec, čekají u východních bran nové evropské říše. Nedoporučoval bych používat je pouze jako gladiátory v novodobých arénách, je totiž teprve 1198 den třetího milénia.

autor: Miroslav Zelinský
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová