Komunální volby 2022 – speciál z Třince

16. září 2022

Letos v Třinci kandiduje celkem sedm subjektů, v roce 2018 to bylo o dva více.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Má podle vás i nadále platit vyhláška omezující provoz některých barů a klubů v nočních hodinách?
  2. Jak chcete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě?
  3. Co uděláte pro to, aby lidé z Třince přestali odcházet?
  4. Jak chcete řešit dopravu ve městě a pravidelné zácpy?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Český rozhlas Ostrava do odpovědí nezasahoval – jazykově, stylisticky, ani obsahově. Jde o názory a tvrzení kandidujících subjektů.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Třinci:

ANO 2011

Odpovídá lídr Patrik Bocek.

1. Má podle vás i nadále platit vyhláška omezující provoz některých barů a klubů v nočních hodinách?

Ne neměla, měla by se zrušit a to okamžitě. Za nedávného období jsme si užili již dost příkazů a zákazů a toto není cesta, kterou by se mělo město prezentovat.

Vadí nám jednak vymezení několika podniků, kterých se to týká tak i to, že tady zanikla poslední možnost pro mladé, aby si mohli zajít o víkendu na diskotéku. Navíc zmíněné podniky přišly s návrhem řešení problému nočního hluku, město mělo možnost nastavit přechodné období, nicméně to nedopadlo. Je mi jasné, že daná lokace na umístění diskotéky není vůbec šťastná a občané mají právo na klidný spánek, nicméně takhle váš dotaz nezněl. Takže zrušit, nechat lidi svobodně žít a začít s těmi podniky jednat jak omezit hluk. Udělat případně stavební úpravy, najmout bezpečnostní agenturu, rovněž najít i další vhodné lokality pro večerní zábavu. Není třeba populismu a dělání rozhodnutí od stolu, naopak je jen třeba s lidmi více komunikovat. Jinak z Třince vznikne mrtvé město.

2. Jak chcete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě?

Parkování je první věc, kterou si lidé všimnou a přes nejrůznější priority jako třeba chceme další hřiště, míň hluku, víc zeleně a stromů či prvky na zadržování vody. Vše z toho většinou narazí, pokud to je na úkor parkování. V podstatě jediné parametry pro parkování jsou, že ho má být víc a že by mělo být levnější. Parkovací místa samozřejmě levná nejsou, jsou naopak velmi drahá. Jen stavební náklady na libovolné místo jsou většinou výrazně vyšší než hodnota na nich zaparkovaného auta.

Aut je stále více a míst pro parkování nebude nikdy dost. Budeme motivovat občany k používání MHD a dalších druhů alternativní dopravy. Chceme ať´ mají lidé přehled o počtu volných parkovacích míst v daných lokalitách, aby nemuseli kroužit při hledání místa k zaparkování. Zvážíme další zjednosměrnění ulic či změny způsobu parkování z podélného na šikmé apod. V žádném případě nechceme zasahovat do zeleně. Ulice mají sloužit lidem a ne jen autům.

3. Co uděláte pro to, aby lidé z Třince přestali odcházet?

Jako většina měst Moravskoslezského kraje i Třinec patří mezi ty, ze kterých lidé odcházejí. Lidé odcházejí za prací, protože s útlumem těžkého průmyslu v regionu ubývá pracovních příležitostí. Nabídnout atraktivní pracovní příležitost Třinec rovněž umí, nicméně konkurovat velkým krajským sídlům jako Ostravě či Havířovu nemůže.

Aby neodcházeli, musí mít dostupné bydlení v pěkném prostředí.

Velkou devízou města by mohlo byt dostatečné kulturní a sportovní vyžití. Citát pana hejtmana Iva Vondráka „work hard, play hard“ ta Třinec platí dvojnásob. Proto právě problematice kulturního a sportovního vyžití věnujeme značnou pozornost. Proto chceme vybudovat lezeckou stěnu či streetballové hřiště, nové hrací prvky na koupališti, dostat kulturu zpátky do ulic, návrat food festivalu. Velký dětský park s odpočinkovou zónou tady rovněž chybí.

Chceme, aby se občané mohli podílet na spolurozhodování, budou mít možnost rozhodnout, jestli v jejich vnitro bloku má být hřiště, parkoviště či park.

4. Jak chcete řešit dopravu ve městě a pravidelné zácpy?

Teorie dopravních proudů je krásná věc, ale v Třinci je doprava vlastně docela jednoduchá. Kromě každodenního zvýšení intenzity dopravy při pohybu lidí do škol a zaměstnání, je pro Třinec typický příjezd a odjezd pracovníků na směny v Třineckých železárnách. V této době dojde k velké intenzitě dopravy zejména v okolí autobusového stanoviště. Nicméně hovořit v tomto případě o zácpách není úplně správné.

Zkusme se spíše zaměřit na to, co město může změnit. Čím častěji musí auto ve městě zastavit a znovu se rozjet, tím hůře. Chceme chytré semafory nastavené tak, aby největší proudy vozidel rychle projely městem na zelenou s co nejméně zastávkami. Jsme pro kruhový objezd u evangelického kostela.

Chceme, aby základní infrastruktura byla pro obyvatele v docházkové vzdálenosti. Optimalizujme síť MHD na cesty do škol, práce, na nákupy či k lékaři. Jsme pro rezidenční parkování.

Nechceme další kilometry betonu, ale místo kde se nám všem bude dobře žít.

Česká pirátská strana

Odpovídá lídryně Joanna Hyrnik.

1. Má podle vás i nadále platit vyhláška omezující provoz některých barů a klubů v nočních hodinách?

Z našeho pohledu je tato vyhláška diskriminační, neboť se dotýká pouze některých provozovatelů. Vše je třeba řešit komplexně dle územního plánu a neměly by platit žádné výjimky. Lidé mají právo na klidný spánek a podnikatelé na jasná a předem daná pravidla.

Jde o systémovou chybu. Město nikdy nemělo vznik hlučných provozoven v hustě obydlených lokalitách povolit. Město musí jasně definovat podmínky, za jakých mohou být restaurace na jeho území provozovány, a striktně lpět na jejich naplňování.

V zájmu provozovatelů by mělo být dodržování pravidel slušného chování ke svému okolí a jejich kontrolování. Městská policie má zasahovat jen v ojedinělých případech, kdy se evidentně jedná o porušování nočního klidu. Situaci je potřeba řešit nejen sankcionováním hlučících lidí, ale také jednáním s provozovateli podniků.

2. Jak chcete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě?

Podle studie, kterou si město nechalo zpracovat, Třinec netrpí nedostatkem parkovacích míst, ale jejich nerovnoměrným využitím, které souvisí s koncentrací obydlí a pak do jisté míry i neochotou občanů zaparkovat své vozidlo dále od svého bydliště.

Nechceme ve městě zvětšovat betonové a asfaltové plochy na úkor zeleně a příjemného životního prostředí obyvatel. Existují možnosti jak v problémových lokalitách situaci s parkováním optimalizovat.

V případě nové výstavby budeme tlačit na to, aby tyto stavby počítaly s podzemním parkováním. V problémových lokalitách a místech placeného parkování zavedeme nepřetržitý monitoring obsazenosti, který zpřístupníme obyvatelům města i veřejnosti k dalšímu využití a odborným poradcům k analýze.

Je potřeba změnit chování obyvatel. Zasadíme se v Třinci o vznik tzv. bike-sharingu (sdílená kola), využitelného k přemístění se ke svému odstavenému vozidlu. Samozřejmě, není to řešení pro každého, ale bojovat je potřeba na všech frontách.

3. Co uděláte pro to, aby lidé z Třince přestali odcházet?

Nejprve je potřeba zeptat se lidí, proč odchází a co by je v Třinci udrželo. Chceme znát pohnutky hlavně mladých lidí. Nabízí se hned několik témat:

a.        otázka bydlení (finančně únosné, startovací byty pro mladé rodiny)
b.        pracovní uplatnění ve svém oboru
c.        platové podmínky
d.        životní prostředí a kvalita ovzduší

Je to opravdu jen syndrom “malého” města a nebo je situace komplexnější?

Tento problém se netýká jen Třince, ale celého Moravskoslezského kraje. Stavba chodníků, parkovacích míst, cyklotras jistě není klíčová pro rozhodnutí, zda budeme ve městě chtít žít nebo ne. Mnohem důležitější je podporovat takové projekty, které pomohou mladým lidem postavit se na vlastní nohy, pomohou jim v seberealizaci, přilákají investory a zaměstnavatele, kteří poskytnou mladým vzdělaným lidem uplatnění v jejich oboru, tj. i oborech, kde se používá více hlava než ruce.

4. Jak chcete řešit dopravu ve městě a pravidelné zácpy?

Podle našich pozorování se zácpy tvoří zejména na konci/začátku pracovní doby v Třineckých železárnách, tedy v 6 hodin ráno a zejména kolem 14. hodiny odpoledne. Je třeba se zamyslet, zda je opravdu nutné směřovat veškerou dopravu do průmyslové zóny centrem města, a pokusit se vybudovat jiné cesty, které by dopravě v centru ulevily a mimo jiné snížily zatížení občanů zvýšeným hlukem v ranních hodinách.

Nabízí se i další alternativní řešení k dopravě vlastním automobilem. Chceme pokračovat v posilování sítě cyklotras do vytipovaných vstupních míst hutě, včetně zavedení bike-sharingu. Přiblížit veřejnou hromadnou dopravu potřebám zaměstnanců Třineckých železáren. Moderním řešením je také vyjednat se zaměstnavateli zřízení vlastních dotovaných svozových/rozvozových autobusových linek. Lidé ze vzdálenějších obcí mnohdy totiž nemají jinou možnost, než použít auto. Obzvláště v dnešní době vysokých cen pohonných hmot by to jistě byl cenný benefit, ale také ekologicky významný počin.

ČSSD a nezávislí kandidáti

Odpovídá lídr Marian Plucnar.

1. Má podle Vás platit vyhláška omezující provoz některých barů a klubů v nočních hodinách?

Vyhláška omezující provoz barů a klubů, především není fér vůči ostatním barům a klubům v blízkosti, které tato vyhláška nepostihuje. Neměla by tak vůbec být v souladu se zákonem ani politikou magistrátu jelikož některé kluby/bary znevýhodňuje (diskriminuje). Buď tedy vyhláška postihne v dané lokalitě všechny bez rozdílu, a nebo nikoho.

Jsem pro účinnou regulaci, omezení provozní doby, během pracovních dní, na druhé straně by měla být možnost zábavy během pátku/soboty v tanečních barech a klubech.

Nejen mladí si stěžují na to, že Třinec je prakticky mrtvý. Místa, na kterých docházelo k porušování  nočního klidu, jsou pod městským kamerovým systémem. Pokud někdo porušuje zákon a vyhlášku o nočním klidu, měl by být individuálně postižen. Stížnosti byly především na lidi, kteří porušovali zákon tím, že narušovali veřejný pořádek vyřváváním a ničením obecního majetku po odchodu z klubu/baru.  To se ale nezlepší tím, když zakážeme provoz tří nebo čtyř barů a klubů a ostatní budou fungovat dále bez ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak chcete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě?

Parkování v Třinci je problémem již několik let a situace se nezlepšuje. Je třeba vyhodnotit, kdo v třineckém centru a na sídlištích parkuje. Už v minulých volbách jsem deklaroval, že na jeden byt by mělo být k dispozici jedno parkovací místo. Pokud domácnost má k dispozici druhé auto nebo navíc ještě služební vůz, není povinností města zajišťovat v blízkosti parkování. Řešením pro ostatní vozy by bylo odstavné parkoviště. Vhodné místo je například u městské sportovní haly STaRS. Tato varianta by mohla být efektivním a levným řešením nedostatku parkovacích míst v Třinci. Doba parkování na ostatních místech by měla být omezena po dobu např. 2 hodin. Velké komerční firmy, které mají nemovitosti v Třinci a nemají zajištěné parkování by se na vybudování nových parkovacích míst měly finančně podílet.

3. Co uděláte pro to, aby lidé z Třince přestali odcházet?

Tato otázka nezahrnuje pouze problematiku komunální politiky, ale také místních zaměstnavatelů.  Na magistrátu funguje dlouhá léta komise strategického rozvoje a plánování. Otázka proč se nedaří přilákat třinecké rodáky a absolventy brněnských nebo pražských univerzit zpět, by měla být určena firmám. Mají jim co nabídnout, mají dobře nastavená pravidla, je to co bylo standardem před 20 lety, ještě akceptovatelné pro dnešní absolventy?

To, co je dlouhodobě špatně, je to, že mladí chtějí zůstat v Brně, Praze nebo jiných městech ČR, nemluvě o zahraničí, protože tato města jim mají co nabídnout. Aby jim Třinec mohl konkurovat, měl by mladým lidem pomoci k dostupnému bydlení, výstavbou nebo rekonstrukcí obecních bytů. Dostupností školek a kvalitních škol. Všestranně pomoci mladým rodinám, v případě, že budou chtít postavit vlastními silami a na vlastní riziko bydlení. Okolní obce rostou, Třinec bohužel stárne a vylidňuje se. Není to chyba toho, že by nebylo místo, Třinec má plochu 85 km 2 , ale ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jak chcete řešit dopravu ve městě a pravidelné zácpy?

Řešením by bylo vytvoření inteligentních světelných křižovatek, které budou reagovat na hustotu a rychlost provozu. Dále by dopravní situaci ulehčila výstavba kruhových objezdů např. na křižovatce ulice Lidické a Frýdecké. Pomohlo by také rozšíření sítě cyklostezek, které by vyvedly cyklisty z centra Třince. Tomu by například pomohlo vyznačení jízdních pruhů pro cyklisty v lesoparku.

Dopravní situaci by pomohlo podpoření MHD, aby lidé platili pouze symbolické jízdné. Mám zajímavé zkušenosti z Německa, kde se rozhodli bojovat s rostoucími cenami pohonných hmot netradičním způsobem, tím, že se výrazně zlevnili hromadnou dopravu, městské autobusy, vlaky, atd. Navíc, je toto řešení ekologické, protože lidé omezili cestování automobily.

V Německu zavedli na léto měsíční jízdenku na vše za 9 EUR. Toto je opravdu velká výzva, ne pouze na úrovni města, ale třeba kraje či celé republiky. Zdánlivě promrhané peníze přináší úlevu životnímu prostředí, nárokům na parkování a přináší i obecné snížení spotřeby ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

KDU-ČSL

Odpovídá lídryně Pavla Golasowská

1. Má podle vás i nadále platit vyhláška omezující provoz některých barů a klubů v nočních hodinách?

Ano, má. Bohužel Třinec má restaurace a podniky, které jsou v blízké zástavbě bytových domů. Návštěvníci těchto podniků ruší noční klid často až do brzkých ranních hodin těch občanů, kteří se potřebují vyspat do práce nebo také seniorů, kteří žijí v těchto částech města celý život a noční život je ruší. Skloubit nároky na zábavu a zároveň požadavky občanů na noční klid vyžaduje ohleduplnost na obou stranách. Zastupitelstvo tak vyhovělo opětovným žádostem a peticím občanů, bydlících v blízkosti nočních podniků, a vyřešilo tento problém vyhláškou, kdy podniky mohou fungovat jen do určité noční hodiny.

2. Jak chcete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě?

Problém parkování spočívá v množství aut, kdy téměř každá rodina vlastní auto, výjimkou nejsou rodiny se dvěmi auty, třemi nebo dokonce čtyřmi. Pak je těžké uspokojit všechny občany, aby mohli parkovat vždy tam, kde zrovna potřebují. Občané často parkují na náměstích a přilehlých ulicích i tehdy, kdy vlastní garáže, které jsou ale tzv. „z ruky“ a parkování na ulici před domem je pro ně pohodlnější, než odvézt auto do garáže vzdálené pár set metrů. V tomto volebním období město Třinec na frekventovaných náměstích zavedlo parkovací automaty a má v plánu v tom pokračovat v dalších lokalitách. Na hustě obydleném sídlišti Sosna se staví parkovací dům a občanům se také nabízí možnost využívat MHD, kdy v rámci čisté mobility brázdí Třinec mimo jiné i elektrobusy, které snižují zátěž ovzduší, nasyceného výfukovými plyny. Cyklisté, kteří přijedou do města a chtějí dále pokračovat vlakem nebo se chtějí po městě pohybovat pěšky, mohou využít k uskladnění kol cyklověž neboli Biketower.

3. Co uděláte pro to, aby lidé z Třince přestali odcházet?

Aby byli lidé ve městě spokojeni, potřebují mít kde bydlet, mít práci a kulturní, sportovní a volnočasové vyžití. Město Třinec nabízí byty z bytového fondu, má 863 bytů, které přiděluje dle pořadníku. V případě velké sociální nouze je možné žadateli přidělit byt přednostně. V této bytové politice bude město pokračovat i nadále. Velkým zaměstnavatelem jsou Třinecké železárny a také je zde řada malých firem a podniků, které nabízejí pracovní místa, byť v omezeném množství. Mezi nové pracovní výzvy patří rekonstrukce staré Werk Arény na CirkArenu, která se stane moderním inovačním výzkumným centrem se špičkovými odborníky na cirkulární ekonomiku. Za KDU ČSL chceme vybrat vhodnou lokalitu a připravit výstavbu zábavního centra – diskotéka, laser game, skatepark, dopravní hřiště a to na okraji města, aby nebyl rušen noční klid těch, kdo chtějí spát, a  abychom nabídli zábavu těm, kdo ji hledají. Plánem je také rozšíření sítě cyklostezek.

4. Jak chcete řešit dopravu ve městě a pravidelné zácpy?

V centru města Třinec jsou železárny, které zaměstnávají několik tisíc osob. Třísměnný provoz na začátku a na konci směn znamená, že přes město proudí tisíce lidí směrem do železáren a zpět domů. Velké dopravní zatížení cest a mostů znamená zvýšené náklady na jejich opravu. Nyní probíhají významné opravy a rekonstrukce, a to silnice Kaštanové směrem k nemocnici Sosna současně s vjezdem ke kostelu a hřbitovu. Výsledkem bude rozšíření úzké a frekventované silnice, po níž jezdí množství aut a také vozidla IZS, zejména záchranky. Rovněž probíhá náročná oprava nadjezdu do Třineckých železáren, který je spojnicí města s tímto průmyslovým podnikem. Vedení města Třinec, jehož je KDU ČSL součástí, má v plánu také velký projekt Via Sosna, který bude spojovat část Třince Lyžbice s částí Sosna. Urychlí se tak nejen přejezd občanů mezi částí Třinec Lyžbice a Třinec Sosna, ale zrychlí se i přesun pacientů mezi městem a nemocnicí Sosna. Je to finančně náročný a smělý plán a věřím, že se nám podaří.

NEZÁVISLÍ

Odpovídá lídr Jan Ferenc.

1. Má podle vás i nadále platit vyhláška omezující provoz některých barů a klubů v nočních hodinách?

Podle mého názoru je tato vyhláška diskriminační a měla by se co nejdříve zrušit. Sami provozovatelé podniku přišli s návrhem jak tento problém vyřešit, ale současné vedení města na návrhy vůbec nereagovalo. Na spoustě míst napříč celou Českou republikou existuje mnoho zábavních podniků, které přijaly různá opatření, která byla ve prospěch věci a díky tomu mohou zábavní kluby i nadále fungovat. Současné vedení město bohužel využilo nejsnazší ale zároveň nejhorší možnou variantu a vůbec nezjišťovalo, jak to funguje v jiných městech.

Druhotným problémem této vyhlášky je poškozování občanské vybavenosti, ke které dochází z důvodů, kdy mladí lidé, posilněni alkoholem v noci místo v klubech, vysedávají po ulicích, tak jako tak ruší noční klid, ničí vybavení a znečišťují město.

2. Jak chcete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě?

Za prvé je třeba zamezit tomu, aby na parkovacích místech ve městě vybudovaných pro potřebu nájemníků u bytových domů neparkovaly firemní dodávky a služební vozy. Cílem všech budoucích opatření by mělo být vyrovnání nočních lokálních deficitů tj. navýšení disponibilní parkovací kapacity asi o 400 parkovacích stání.

Za druhé
Zavést
Rezidenční parkování na celém území města v rozmezí 17:00 - 7:00 s parkovací kartou dle příslušnosti k ulici vlastníka. První vozidlo domácnosti zdarma, každé další, pokud kapacita parkoviště dovolí za úhradu.

Za třetí
Vybudování střeženého parkoviště P+R vedle areálu STARS pro nerezidentní vozidla, včetně, vybudování přechodové lávky od parkoviště STARS směrem k sídlišti Terasa, pro zkrácení cesty.

Za čtvrté
Parkovací dům na Sosně jsme měli ve volebním programu a ten se realizuje

Za páté
Na rekonstrukci a rozvoji parkovacích míst by měli přispět i majoritní vlastníci komerčních nemovitostí. Není možné, aby město vynakládalo desítky milionů korun za parkování pro nájemníky ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Co uděláte pro to, aby lidé z Třince přestali odcházet?

V prvé řadě  je třeba, aby město Třinec zřídilo pro absolventy středních škol možnosti universitního studia přímo ve městě. Po vzoru jiných měst. Třeba město Jičín, které má 16 tisíc obyvatel, jíž 15 let tento systém provozuje. Je to jedno z řešení stabilizace mladých ve městě.

-          Protože mladí lidé podporují  inovace což vytváří i konkurenční prostředí, vytváří nové zajímavé podnikatelské nápady a tím i udržují mladé ve městě.

-          Musíme začít budovat novou bytovou výstavbu pro mladé s dostupným nájemným.

-          město musí vlastnit pozemky v lokalitách, ve kterých se bude realizovat bytová výstavba. Město musí využit dotace ze státního rozpočtu podporující výstavbu bytů.

-          Město musí nabídnout pozemky pro výstavbu i rodinných domků tak jak to dělají okolní obce Bystřice nad Olši, Vendryně, kde odešlo hodně rodin z Třince, protože tam nabídku obecních pozemků za přijatelnou cenu.

-          vytvoříme podnikatelský HUB, který bude generovat nové příležitosti zaměstnanosti v zajímavých oborech, a díky tomu nebudou ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jak chcete řešit dopravu ve městě a pravidelné zácpy?

-          Ve spolupráci s největšími zaměstnavateli v regionu vytvoříme motivační program pro zaměstnance, aby začali preferovat cestu do zaměstnání hromadnou dopravou. Především pak dojíždějící z okolních obcí, aby využívali vlak a autobusovou dopravu.

-          V tomto případě je ale potřeba komunikovat mnohem více s ODIS, aby spoje na sebe navazovaly a reagovaly i na případná zpoždění. Komunikovat i s obcí Návsí o vybudování kapacitního parkoviště u vlakové stanice. Pokud chce město vyřešit dopravu, musí pomáhat i v dalších přestupních uzlech.

Jedná se o velmi komplikované téma, které v rámci rozhovoru v Českém rozhlase, které nelze probrat, během par minut. Připravujeme komplexní řešení, které tento problém vyřeší. To, ale představíme až po volbách.

OSOBNOSTI PRO TŘINEC

Odpovídá lídryně Věra Palkovská.

1. Má podle vás i nadále platit vyhláška omezující provoz některých barů a klubů v nočních hodinách?

Rozhodnutí zastupitelstva o regulaci provozní doby konkrétních hudebních klubů jednoznačně vnímám jako pozitivní zprávu pro tisícovky občanů, bydlící v lokalitě, která byla pravidelně negativně ovlivněna provozem těchto zařízení. Město reguluje noční život pouze tam, kde byly na denním pořádku výjezdy strážníků i státní policie. Neustále bylo potřeba řešit přestupky, zvláště rušení nočního klidu. Docházelo k ničení majetku, aut nebo nádob na odpady, nehledě na znečišťování komunikací, zeleně a dětských hřišť. Více než 10 let sepisovali občané petice. Z reakcí obyvatel dotčené lokality vyplývá, že tento krok vedení města oceňují. 

Kulturního a společenského vyžití v Třinci je dostatek a každý si může přijít na své. Město vnímá požadavky mladší generace, která se chce bavit do ranních hodin, a podpoří vznik hudebních klubů, ale mimo obytnou část města! Občané mají právo po práci na důstojné bydlení, odpočinek a klidný spánek a to je nad právo podnikání. Rozhodnutí ministerstva vnitra nám dalo ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak chcete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě?

Pro Třinec, stejně jako pro další města, je parkování jednou z priorit. V roce 2019 odborný tým zpracoval rozsáhlou Koncepci parkování. Od této doby vzniklo nových 250 parkovacích stání. Stalo se tak i díky rekonstrukcím mnoha ulic. Vznikla zde nejen nová parkovací stání, ale i cyklopruhy, které nám mohou mnohá města závidět. Přínosem hlavně pro sídliště Sosna pak bude Parkovací objekt a 82 nových parkovacích stání. Řidiči, kteří volali po krátkodobých stáních na náměstích Míru a T.G.M. oceňují zavedení parkovacích automatů. Protože tyto automaty město považuje především za službu, od září 2022 se zvýší doba parkování zdarma z 30 minut na celou hodinu. 

Cílem koncepce je růst počtu parkovacích stání, ale i efektivní hospodaření s nimi. Vše se snažíme řešit s ohledem i na životní prostředí. Mnoho občanů chce totiž nahradit zelené plochy za parkovací stání. Přistupujeme ke všemu tak, abychom zachovali Třinec zelený, ale přitom zajistili nová stání.

Snažíme se naše občany motivovat ke změně ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Co uděláte pro to, aby lidé z Třince přestali odcházet?

Počet obyvatel města sice mírně klesá, ale týká se to především centra. Mnoho lidí si totiž postavilo rodinné domy v blízkém okolí našeho města. V Třinci dále pracují, chodí na nákupy nebo využívají město ke svému společenskému či kulturnímu životu.

Odchody mladých lidí mimo region souvisí se snahou se vzdělávat, získat zkušenosti a to je přece v pořádku. Chceme, aby se nám lidé, kteří si vyzkoušejí život v jiných místech republiky nebo třeba i světa, po určité době vrátili, aby zde založili rodiny a podíleli se na rozvoji města. Proto jdeme cestou zvyšování kvality života. Máme vysokou úroveň základního a středních školství, nabízíme volnočasové vyžití, ať již jde o sport nebo kulturu. Okolí města je nádherné a vrcholky hor jsou na dohled. Třinec má dobrou dopravní infrastrukturu, kdo jej navštívil tak oceňuje jak je zelené a plné barevných květin. Chceme město udělat atraktivnějším místem pro práci s vyšší přidanou hodnotou, proto jsme podepsali memorandum o spolupráci na projektu CirkAreny ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jak chcete řešit dopravu ve městě a pravidelné zácpy?

V Třinci je v průběhu dne provoz plynulý, pouze v době špiček, čili když se cca 5 tisíc zaměstnanců třinecké hutě a dalších firem vrací z práce, můžeme hovořit o krátkém zdržení. Rok 2022 je ve znamení dopravních staveb. Některé klíčové tepny byly v havarijním stavu, a jako každá stavba tohoto typu s sebou nese dopravní komplikace. Letos vynaložíme na dopravní projekty 250 milionů korun a jsem ráda, že se nám podařilo získat peníze z dotací či fondů nebo dohodnout spoluúčast vlastníků komunikací ve výši téměř 100 milionů korun. Konkrétně jde o nadjezd na ulici Závodní nebo o silnici na ulici Kaštanová. Chystáme se na výstavbu téměř 800metrů dlouhého chodníku v městské části Podlesí.

Ty největší dopravní stavby skončí letos a občanům se bude zase o něco bezpečněji a kvalitněji jezdit. Jsem ráda, že řidiči dopravní opatření zvládají a že se mnozí z nich připojili ke kampani 180 dní příležitostí, která motivuje ke změně dopravních návyků. Auta tak nahrazují za MAD nebo za kola.

Je před námi ještě ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

SPOLEČNĚ PRO TŘINEC

Odpovídá lídr Robin Lotko.

1. Má podle vás i nadále platit vyhláška omezující provoz některých barů a klubů v nočních hodinách?

Omezování provozu některých barů nám přijde jako diskriminační. Svobodu podnikání považujeme za nesmírně důležitou. Chápeme také občany, které ruší hluk v nočních hodinách. Je třeba hledat konsenzus mezi těmito dvěma stranami. Podpoříme takovou vyhlášku, která nebude překážet občanům, ale taky neomezí provozovatele těchto zařízení.

2. Jak chcete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě?

Rozšířením parkovacích automatů na další parkovací místa. V dalších místech, kde je to možné lze rozšířit parkovací místa pomocí vsakovacích a zatravňovacích dlažeb. Například ulice Dukelská u panelových domů, kde stejně auta parkují na trávě. Pozitivně vnímáme výstavbu parkovacího domu na sídlišti Sosna, avšak máme trochu obavu z výše parkovného, aby bylo adekvátní a vyřešilo to přetížení parkování.

3. Co uděláte pro to, aby lidé z Třince přestali odcházet?

Lidé, zejména vzdělaní a mladí odcházejí především proto, že zde nemohou najít perspektivní zaměstnání s odpovídajícím platem. Velkou roli může sehrát zapojení rodin, a to zejména mladých při výběru budoucích, perspektivních, studijních nebo řemeslných oborů s pozdějším uplatněním v zaměstnání nebo v podnikání v našem městě. Je potřeba jim nabídnout dostupnou a kvalitní zdravotní péči (dostatek zubařů, doktorů, atd.), pokračovat ve zkvalitňování školství, podporovat výstavbu dětských hřišť a aktivit pro malé děti. Navázat spolupráci se středními školami (třeba pracovní stáže ve stabilních a místních firmách nebo na Magistrátu). Vytvořit takové prostředí, aby se absolventi vysokých škol k nám znovu vraceli.

4. Jak chcete řešit dopravu ve městě a pravidelné zácpy?

Mnoho vyřešila stavba obchvatu. Ve městě jsou momentálně zácpy způsobeny rekonstrukcí ulic Závodní a Kaštanová. Jsou to ovšem nutné opravy, které musíme společně vydržet a zvládnout.

Spustit audio