O důvěře

6. říjen 2005
Ranní poznámka , Ranní poznámka

V Ostravě se už potřinácté sešli odborníci v péči o mentálně postižené lidi. Při Česko-francouzských dnech se scházejí každý rok s kolegy z Francie a společně vymýšlejí, co by se dalo zlepšit. Stejně jako v jiných letech i letos do programu nechali promluvit ty, jichž se to nejvíce týká.

0:00
/
0:00

Odborníci se letos zaměřili na spolupráci a výměnu zkušeností z oblasti integrace postižených dětí a mládeže do společnosti. Tou trochu šroubovanou větou chtějí říct, že hledají cesty, jak mentálně postiženým lidem otevřít dveře a připravit je na to, co bude, až překročí práh. Příprava je během na dlouhou trať - desetkrát, stokrát s klienty zkoušejí jednu činnost, pořád dokola, dokud si ji nezapamatují a neosvojí. A co se naučí, to potom mohou předvést na pravidelné abilympiádě, tedy přehlídce schopností a dovedností. Náhodný divák by se asi divil, proč někdo soutěží v zamykání dveří, v mazání chleba máslem, v oblékání figurín nebo běžném nákupu - v tom, co většina z nás zvládá bez přemýšlení. Když už ale náhodný divák setrvá a chvíli jejich snažení pozoruje, neubrání se úsměvu. Radost, kterou mají z každého maličkého úspěchu, je nakažlivá.

Soutěž zručnosti ale taky boří mnohé mýty a odkrývá mnohé pravdy. Třeba o důvěře. O tom, jak málo rodiče věří svým postiženým dětem, jak před nimi skrývají nebezpečné předměty a chrání je před světem, aniž si uvědomí, co všechno by jejich potomci mohli zvládnout. O důvěře veřejnosti, která ve většině pořád ještě říká, že by se o ty chudáky měli postarat v ústavech. A nakonec taky o důvěře v ně samé. O pravdě, která se naplno odkryla na letošním ročníku tohoto setkání. O tom, že i mentálně postižení lidé mají své city, své lásky, své vztahy. Že dokážou žít jeden pro druhého, i když s pomocí rodičů nebo asistentů, postarat se o domácnost, vydělat si na živobytí a žít tak, jak si přeje každý z nás. Zkušenosti odjinud ukazují, že to jde.

autor: Gabriela Všolková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser