Povolání učitele

13. březen 2007
Ranní poznámka , Ranní poznámka

Když slyšíme někoho mluvit o učitelích, jedná se zpravidla o anekdotu nebo komentář k délce dovolených. Škola je instituce, která by měla připravovat mladé lidi na úspěšný vstup do života. A měla by se proto měnit spolu s měnící se dobou.

0:00
/
0:00

Vzdělání je jedním z fenoménů Lidstva a naší doby zvláště. Znalosti otevírají obzory i cesty k lepší kariéře. Stále je co se učit a každá nová vědomost s sebou nese poukaz na to, kolik toho ještě nevíme. Dobří učitelé tuto moudrost znají. Nutí je pracovat na sobě a studovat ještě intenzivněji než jejich žáci. Každý týden totiž vycházejí nové knihy a dějí se věci, které vstupují do dějin.

Tempo světa, zahlceného obrovským množstvím informací, se stále zrychluje. Na věci se pohlíží z nových úhlů pohledů a je nutné je stále znovu interpretovat. Školní osnovy, které přesně stanoví, co a jak je třeba probrat, zastarávají. Místo pouhé sumy vědomostí je potřebnější předávat budoucí generaci klíč k jejich pochopení.

Větší svobodu dávají školám a učitelům k předávání těchto kompetencí tzv. Rámcové vzdělávací programy. Víc než na vědomosti se v nich klade důraz na umění řešit problémy, pracovat v teamu, umět se učit nebo zorganizovat si práci. Na některých školách se programy zkušebně zabydlely, jiné se k jejich zavedení stavějí zdrženlivě. Dávají učitelům možnost dát ze sebe to nejlepší, být kreativní. Více svobody ale také přináší větší zodpovědnost. A právě té se možná někteří učitelé bojí.

Spustit audio