Tři králové

6. leden 2010
Ranní poznámka , Ranní poznámka

Jen u několika dat v našem kalendáři nenajdete konkrétní křestní jméno. Jako třeba dnes 6. ledna - Tři králové. Že se tento svátek uchoval do současnosti, svědčí o tom, že přece jen ještě ctíme určité tradice. A na základě nich mohou vznikat tradice nové.

0:00
/
0:00

Jak praví legenda, bylo to asi tak - krátce po narození Ježíška v Betlémě přistoupili k jeho kolébce mudrcové a darovali mu zlato, kadidlo a myrthu. Mudrcům se začalo říkat Kašpar, Melichar a Baltazar a jejich skutek vstoupil do dějin západní křesťanské civilizace, která si jej připomíná dodnes jako slavnost Zjevení Páně. Dnes už ale na paměť toho u nás málokde, zvláště ne ve městech, můžete potkat tři krále na pochodu kolem domů a chalup, kde nápisem bílou křídou žehnají jejich obyvatelům. Zato se zrodila tradice nová, která nám připomíná, že nemusíme být vždy obdarováni jen my, ale naopak - můžeme někoho obdarovat. Právě před deseti lety uspořádala poprvé Charita České republiky Tříkrálovou sbírku. Nápad se ujal, přinesl konkrétní pomoc potřebným, a tak i v těchto dnech můžete potkat koledníky s pokladničkami a prosbou o trochu peněz. Vím, kolikrát si člověk říká - dát nebo nedat - když na vás na ulicích a jinde ruce natahují, nebo někdy i rukama útočí, všichni ze všech stran. Taky každému nedám. Vybírám si. Ale když vidím, že například za sbírkou stojí někdo solidní a zkušený, který umí peníze proměnit v kus lepšího života pro ty, kteří to potřebují, tak dám alespoň pár korun. Deset, padesát, sto, více, to si musí každý zvážit sám. A tak až v těchto dnech potkáte tříkrálové koledníky, zkuste pomyslet na lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř než vy - nemocní, postižení, velmi staří, bezprizorní... Letošní Tříkrálová sbírka má v našem kraji pomoci například Charitě Opava s podporou mobilní hospicové péče, Charitě Jablunkov s podporou Denního stacionáře sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením, Charitě Hrabyně s podporou dílen pro lidi s handicapem, Charitě Ostrava s rekonstrukcí domu sv. Františka pro lidi bez přístřeší nebo Charitě Javorník s bezbariérovým přístupem v Domě s pečovatelskou službou sv. Hedviky. A tak bych mohla pokračovat, ale už nebudu, protože zbytek už je na každém z nás. Nezapomeňte ale, že kdo dává druhým, dává i sobě.

autor: čan
Spustit audio